Home

De bewonerscommissie bestaat uit drie personen die zich gedreven inzetten voor ons gebouw en de leefbaarheid.

De commissie heeft overleg met Ymere over onderhoud, sociale vraagstukken en normale huurzaken.

Wij zijn:

Genevieve, Ala en Gitana en je vindt onze contactgegevens in de informatiekastjes in de hal of mail naar commissie@bewonershoptille.nl

Het gebouw

Hoptille bestaat uit verschillende woningtypen, zowel in hoog als in laagbouw, verdeeld soms over meerdere woonlagen. Aan de hoog is in de loop van de tijd veel gebeurd. Dus is het niet altijd duidelijk hoe de woningen precies liggen, hoe de huisnummering is en zo.

Er zijn twee, drie, vier en vijf kamer appartementen en in de laagbouw, eengezinswoningen.

H-Buurt = ontwikkelbuurt:
Uitvoeren investeringsagenda H-buurt
In 2017 is een investeringsagenda opgesteld voor de H-buurt als ontwikkelbuurt en zijn er ambities en doelstellingen geformuleerd. Deze worden in 2018 concreet gemaakt en uitgevoerd. Bij de planvorming is rekening gehouden met aansluiting bij lopende ruimtelijke projecten in de omgeving, waarvan de aanpak van de bewonersgarages een belangrijke start vormt. Bewoners en ondernemers zullen actief worden betrokken. Onderdeel van de investeringsagenda is het tactisch plan H-buurt. Dit plan gaat uit van de samenhang tussen de grootstedelijke ontwikkelingen in de directe omgeving en de lopende ontwikkelingen in de H-buurt om de nodige synergie te bereiken, en er wordt
een koppeling gemaakt met het sociaal domein. Het tactisch plan zal zowel bestaan uit diverse deelplannen (verduurzaming, speelatlas, kunst in de openbare ruimte) als uit diverse maatregelen. (Bron: Gebiedsplan Bijlmer Centrum)

Lees over de geschiedenis op bijlmermuseum

Blog

Introductie nieuwe website

Beste allemaal, Dit is ons eerste bericht op onze nieuwe website. Wij willen graag op deze manier het laatste nieuws brengen over Hoptille Hoogbouw. Als bewonerscommissie willen wij ons steeds inzetten voor de leefbaarheid. Daarom horen wij graag van jullie als bewoners wat er beter kan. Mail ons of spreek ons op straat aan.